PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH KHOANG MÁY XE Ô TÔ

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
600.000
SMALL
Loai xe 2
700.000
MEDIUM
Loai xe 3
800.000
LARGE
Loai xe 4
900.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Khuyến cáo tần suất: 4 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
CAO CẤP
Tiết Kiêm Mức 5 3
Loai xe 1
900.000
SMALL
Loai xe 2
1.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
1.100.000
LARGE
Loai xe 4
1.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Khuyến cáo tần suất: 8 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY 
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 
 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 
 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
 
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 4
Loai xe 1
1.800.000
SMALL
Loai xe 2
2.100.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.400.000
LARGE
Loai xe 4
2.700.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 6 giờ

Khuyến cáo tần suất: 12 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
700.000
SMALL
Loai xe 2
800.000
MEDIUM
Loai xe 3
900.000
LARGE
Loai xe 4
1.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Khuyến cáo tần suất: 4 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
CAO CẤP
Tiết Kiêm Mức 5 3
Loai xe 1
1.000.000
SMALL
Loai xe 2
1.100.000
MEDIUM
Loai xe 3
1.200.000
LARGE
Loai xe 4
1.300.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Khuyến cáo tần suất: 8 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY 
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 
 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 
 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
 
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 4
Loai xe 1
2.100.000
SMALL
Loai xe 2
2.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.700.000
LARGE
Loai xe 4
3.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 6 giờ

Khuyến cáo tần suất: 12 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
800.000
SMALL
Loai xe 2
900.000
MEDIUM
Loai xe 3
1.000.000
LARGE
Loai xe 4
1.100.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Khuyến cáo tần suất: 4 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
CAO CẤP
Tiết Kiêm Mức 5 3
Loai xe 1
1.100.000
SMALL
Loai xe 2
1.200.000
MEDIUM
Loai xe 3
1.300.000
LARGE
Loai xe 4
1.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Khuyến cáo tần suất: 8 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY 
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 
 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 
 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
 
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 4
Loai xe 1
2.400.000
SMALL
Loai xe 2
2.700.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.000.000
LARGE
Loai xe 4
3.300.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 6 giờ

Khuyến cáo tần suất: 12 th/lần

Quy trình thực hiện
B1: VỆ SINH KHOANG MÁY
 • Xì khô sạch BỤI, LÁ CÂY
 • Che chắn các thiết bị ĐIỆN
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh bằng HƠI NƯỚC NÓNG
 • Xì khô TIẾP ĐIỂM ĐIỆN

B2: VỆ SINH MẶT DƯỚI KHOANG MÁY

 • Tháo TẤM CHẮN bảo vệ động cơ
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG

B3: VỆ SINH CHUYÊN SÂU

 • Tháo CẢN, CỤM ĐÈN
 • Tháo BÌNH ẮC QUY, ỐNG KHÍ NẠP
 • Phủ bọt vệ sinh KHOANG MÁY
 • Vệ sinh bằng CỌ CHUYÊN DỤNG
 • Vệ sinh LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
B4: VỆ SINH TIẾP ĐIỂM ĐIỆN
 • Xịt dung dịch chuyên dùng, khử hơi nước, chất oxi hoá
 • Xì khô lại TIẾP ĐIỂM
B5: BẢO DƯỠNG & CHỐNG CHUỘT
 • Phủ chất bảo dưỡng KHOANG MÁY
 • Xịt CHỐNG CHUỘT
B6: LẮP ĐẶT
 • Lắp đặt về NGUYÊN BẢN
 • KIỂM TRA CUỐI và bàn giao xe cho Khách hàng

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

Nhận tư vấn trực tiếp tại đây

TẠI SAO CẦN VỆ SINH KHOANG MÁY Ô TÔ ?

Loi ich ve sinh khoang may o to 1

GIẢM GỈ SÉT MÁY

Vệ sinh khoang máy ô tô sạch sẽ giảm nguy cơ gỉ sét các chi tiết kim loại làm việc trong môi trường khắc nhiệt ở 95 ~ 98 độ C.

Loi ich ve sinh khoang may o to 3

TẢN NHIỆT TỐT

Động cơ trút bỏ cả kylogam bụi bẩn và dầu mỡ bám dính. Từ đó, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ động cơ đến mức tối đa.

dung dịch vệ sinh khoang máy ô tô

PHÁT HIỆN HƯ HỎNG

Vệ sinh khoang máy ô tô sạch sẽ các bụi bẩn hay dầu mỡ. Dễ dàng phát hiện sớm các hỏng hóc bất thường xuất hiện trên động cơ.

Loi ich ve sinh khoang may o to 4

CHỐNG CHUỘT

Bảo vệ các chi tiết của động cơ trước sự xâm lăng của các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột! Vì chuột thì thích cắn phá và ghét sạch sẽ.

VIDEO VỆ SINH KHOANG MÁY - AP CAR CARE

CHÀO THÁNG 02 - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

1 3
2 4
3 3
4 2
5 2
6 2
Gọi điện đặt lịch

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Xịt nước vào động cơ khi vệ sinh khoang máy có được không ?

– XE BẠN có CHỐNG CHỈ ĐỊNH sử dụng khi TRỜI MƯA không ? Nếu không thì khi bạn xịt nước vào máy thì CHẲNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ xảy ra cả, nhưng LƯU Ý chúng ta chỉ xịt nước có ÁP LỰC THẤP (dưới 20 bar), phải xịt vào đâu và chỗ nào tuyệt đối không được xịt.
– Tại AP Car Care kỹ thuật viên đã được ĐÀO TẠO theo các quy trình CHĂM SÓC XE HƠI chuẩn QUỐC TẾ. Áp lực nước đã được điều chỉnh, BÉC PHUN được lựa chọn đúng mục đích VỆ SINH KHOANG MÁY hoàn toàn AN TOÀN.

2. Vệ sinh khoang máy ô tô có nên làm thường xuyên không ?

– Trên thực tế nó phụ thuộc vào môi trường sử dụng xe của bạn. Như TP.Hồ Chí Minh thông thường với xe mỗi ngày đều ra đường thì 10.000km hoặc 3-4 tháng bạn nên vệ sinh khoang máy ô tô một lần. Bạn nên kết hợp với vệ sinh hay thay lọc gió động cơ giúp động cơ hoạt động tốt hơn.

3. Sao giá vệ sinh khoang máy ô tô lại cao hơn những chỗ khác ?

– CHÚNG TÔI sử dụng các sản phẩm CHUYÊN DỤNG để vệ sinh khoang máy AN TOÀN cho máy móc và người sử dụng, máy móc KHÔNG bị ĐEN hay SẬM MÀU xuống như các sản phẩm trên thị trường. TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM đều được nhập khẩu từ USA.

có thể bạn quan tâm

SẢN PHẨM liên quan

1.500.000 
3.000.000 
2.200.000 
2.200.000 
3.500.000 
3.500.000 
1.500.000 
3.500.000 
2.750.000 
1.200.000 
2.500.000 
3.150.000