PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ TẨY BỤI SƠN XE Ô TÔ CHUẨN DETAILING

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
600.000
SMALL
Loai xe 2
700.000
MEDIUM
Loai xe 3
800.000
LARGE
Loai xe 4
900.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 4+ giờ

 

Quy trình thực hiện

++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
CAO CẤP
Tiết Kiệm 05% 4
Loai xe 1
1.600.000
SMALL
Loai xe 2
2.100.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.600.000
LARGE
Loai xe 4
3.100.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 2 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 4
Loai xe 1
1.800.000
SMALL
Loai xe 2
2.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.000.000
LARGE
Loai xe 4
3.600.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 4 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
700.000
SMALL
Loai xe 2
800.000
MEDIUM
Loai xe 3
900.000
LARGE
Loai xe 4
1.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 4+ giờ

 

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
CAO CẤP
Tiết Kiệm 05% 4
Loai xe 1
2.100.000
SMALL
Loai xe 2
2.600.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.100.000
LARGE
Loai xe 4
3.600.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 2 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 4
Loai xe 1
2.300.000
SMALL
Loai xe 2
2.900.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.500.000
LARGE
Loai xe 4
4.100.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 4 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
900.000
SMALL
Loai xe 2
1.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
1.100.000
LARGE
Loai xe 4
1.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 4+ giờ

 

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
CAO CẤP
Tiết Kiệm 05% 4
Loai xe 1
2.600.000
SMALL
Loai xe 2
3.100.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.600.000
LARGE
Loai xe 4
4.100.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 2 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 4
Loai xe 1
2.800.000
SMALL
Loai xe 2
3.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.000.000
LARGE
Loai xe 4
4.600.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 4 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY BỤI SƠN 
 • Phủ dung dịch LÀM MỀM BỤI SƠN
 • TẨY BỤI SƠN trên SƠN 
 • TẨY BỤI SƠN trên KÍNH
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B4: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các xe màu xanh, đỏ, cam, hoặc màu tối giá sẽ được nâng lên 1 Size, do độ chi tiết tăng lên, thời gian lâu hơn.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

NGUYÊN NHÂN XE BỊ BỤI SƠN ?

Nguyen nhan Tay bui son o to 1

KHÍ HẬU THẤT THƯỜNG

Với thời tiết nắng mưa thất thường, ô nhiễm không khí, các chất oxi hoá  bám dính lên bề mặt Sơn và Kính.

Nguyen nhan Tay bui son o to 2

LÝ DO KHÁCH QUAN

Ân oán tình thù trên giang hồ khiến kẻ gian hãm hại, đậu xe vô ý chắn cửa ra vào nên xịt đầy sơn lên xe ô tô của bạn.

Nguyen nhan Tay bui son o to 3

ĐẬU XE GẦN CÔNG TRÌNH

Đậu xe hoặc di chuyển gần sát các công trình, nhà cửa đang sơn sửa là nguyên nhân khiến ô tô bị dính bụi sơn.

Nguyen nhan Tay bui son o to 4

QUÁ TRÌNH SƠN DẶM

Trong quá trình dặm vá sơn, không che đậy cẩn thận, khiến bụi sơn bay dính vào những vùng khác trên thân xe.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC TẨY BỤI SƠN Ô TÔ SAI CÁCH

Tiêu tốn chi phí sửa chữa

Nếu xử lý mà không có dụng cụ chuyên dụng. Trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ tốn một khoản chi phí cực lớn cho việc sơn lại toàn bộ chiếc xe.

Trầy xước nặng

Sơn hay kính xe ô tô trên thực tế khá nhạy cảm. Việc dùng vật sắc nhọn hoặc giấy nhám nhuyễn chà sát sẽ khiến chúng bị trầy xước nặng.

Hao mòn lớp sơn bảo vệ

Việc dùng xănghoá chất chứa nhiều tạp chất sẽ gây ảnh hưởng đến sơn. Hậu quả là màu sơn xe bạn sẽ xuống màu nhanh chóng theo thời gian.

CHÀO THÁNG 02 - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

1 3
2 4
3 3
4 2
5 2
6 2

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Xe tôi vừa bị dính bụi sơn giờ phải làm như thế nào ?

– Bạn nên đem xe đến các trung tâm chăm sóc để được tẩy bụi sơn càng nhanh càng tốt, vì để càng lâu chân sơn càng bám chắc vào trong bề mặt sơn sẽ càng khó lấy đi.

2. Xe của tôi chỉ dính bụi sơn ở trên sơn hoặc kính, có giảm giá không ?

-Bụi sơn khi bay trong không khí là phân tán đều, khi bị dính lên bề mặt sơn hoặc kính xe thì hầu như cả xe đều bị chứ không chỉ sơn hoặc chỉ kính bị. Tuy nhiên, nếu vì yếu tố chi phí thì cần ưu tiên tẩy bụi sơn trên kính được xử lý trước, nếu không xử lý sớm kính sẽ bị xước, chi phí xử lý còn cao hơn rất nhiều.

3. Tẩy bụi sơn xong có cần đánh bóng lại xe không ?

– Xe sau khi tẩy bụi sơn nên được đánh bóng sơn hiệu chỉnh lại, do bụi sơn sẽ mang theo các chất oxi hóa về lâu về dài sẽ tác động không tốt lên bề mặt sơn.

4. Sao giá tẩy bụi sơn lại cao hơn những chỗ khác ?

– Sự khác biệt tẩy bụi sơn nằm ở phương pháp và dụng cụ, tại AP Car Care chúng tôi sử dụng sản phẩm chuyên dùng là các loại đất sét Clay hoặc mút Clay để tẩy bụi sơn mà không làm ảnh hưởng tới bề mặt sơn.

SẢN PHẨM liên quan

3.490.000 
4.290.000 
4.190.000 
4.190.000 
4.390.000 
5.790.000 
4.190.000 
4.890.000