LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ JS C9201

150.000 

Lọc nhớt động cơ ô tô là một bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng giống như một lá gan giúp lọc sạch các mạt sắt và cặn bẩn trong dầu nhớt.

LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ JS C9201
LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ JS C9201

150.000