PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỦ CERAMIC Ô TÔ - sơn

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
4.500.000
SMALL
Loai xe 2
5.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
5.500.000
LARGE
Loai xe 4
6.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
6.000.000
SMALL
Loai xe 2
6.500.000
MEDIUM
Loai xe 3
7.000.000
LARGE
Loai xe 4
7.500.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
13.500.000
SMALL
Loai xe 2
15.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
16.500.000
LARGE
Loai xe 4
18.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
5.000.000
SMALL
Loai xe 2
5.500.000
MEDIUM
Loai xe 3
6.000.000
LARGE
Loai xe 4
6.500.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
6.500.000
SMALL
Loai xe 2
7.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
7.500.000
LARGE
Loai xe 4
8.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
15.000.000
SMALL
Loai xe 2
16.500.000
MEDIUM
Loai xe 3
18.000.000
LARGE
Loai xe 4
19.500.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
5.500.000
SMALL
Loai xe 2
6.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
6.500.000
LARGE
Loai xe 4
7.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
7.000.000
SMALL
Loai xe 2
7.500.000
MEDIUM
Loai xe 3
8.000.000
LARGE
Loai xe 4
8.500.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
16.500.000
SMALL
Loai xe 2
18.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
19.500.000
LARGE
Loai xe 4
21.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B3: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các xe màu xanh, đỏ, cam, hoặc màu tối giá sẽ được nâng lên 1 Size.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.
Nhận tư vấn trực tiếp tại đây

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ :

 • Bảo dưỡng lớp phủ Ceramic 3 tháng/lần.
 • Phủ lại miễn phí 10% diện tích/lần bảo dưỡng.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỦ CERAMIC Ô TÔ - SƠN + KÍNH

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1

TIẾT KIỆM 500.000 VNĐ

Loai xe 1
5.000.000
SMALL
Loai xe 2
6.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
7.000.000
LARGE
Loai xe 4
8.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
CAO CẤP
Hotline 1

TIẾT KIỆM 1.000.000 VNĐ

Loai xe 1
7.000.000
SMALL
Loai xe 2
8.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
9.000.000
LARGE
Loai xe 4
10.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
SIÊU CẤP
Hotline 2

TIẾT KIỆM 1.500.000 VNĐ

Loai xe 1
15.000.000
SMALL
Loai xe 2
17.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
19.000.000
LARGE
Loai xe 4
21.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
6.000.000
SMALL
Loai xe 2
7.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
8.000.000
LARGE
Loai xe 4
9.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
8.000.000
SMALL
Loai xe 2
9.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
10.000.000
LARGE
Loai xe 4
11.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
17.000.000
SMALL
Loai xe 2
19.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
21.000.000
LARGE
Loai xe 4
23.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
7.000.000
SMALL
Loai xe 2
8.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
9.000.000
LARGE
Loai xe 4
10.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
9.000.000
SMALL
Loai xe 2
10.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
11.000.000
LARGE
Loai xe 4
12.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
19.000.000
SMALL
Loai xe 2
21.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
23.000.000
LARGE
Loai xe 4
25.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

 
 
B2: TẨY Ố KÍNH 
 
B3: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH 
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không bánh bóng
 • XỬ LÝ XƯỚC cục bộ
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Capo
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 cửa
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: 4 vè
 • XỬ LÝ LỖI SƠN DA CAM: Cốp
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
 
B4: PHỦ CERAMIC SƠN
 • Phủ CERAMIC SƠN – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC SƠN – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC SƠN – 3 LỚP 
B5: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP 
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP 

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các xe màu xanh, đỏ, cam, hoặc màu tối giá sẽ được nâng lên 1 Size .
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ :

 • Bảo dưỡng lớp phủ Ceramic 3 tháng/lần.
 • Phủ lại miễn phí 10% diện tích/lần bảo dưỡng.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

có nên phủ ceramic ô tô không ???

Nguyen nhan Tay bui son o to 1

ẢNH HƯỞNG KHÍ HẬU

Khí hậu thất thường, làm các chất bụi bẩn, chất oxi hóa bám vào bề mặt sơn dẫn đến xuống màu sơn.

phu ceramic son o to 3

XÓA VẾT TRẦY XƯỚC

Các vết trầy xước trên sơn sẽ được xử lý, đồng thời được phủ lớp Ceramic bảo vệ sơn.

Nguyen nhan o son 2

GIẢM VẾT Ố SƠN

Với đặc điểm khí hậu mưa nắng thì bề mặt sơn dễ dàng bị ố nước mưa. Phủ Ceramic giảm tình trạng ố sơn.

phu ceramic son o to 2

ĐẲNG CẤP THƯỢNG LƯU

Bạn xuất hiện với một chiếc xe bóng loáng. Thể hiện bạn là người rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong mọi việc.

PHỦ CERAMIC Ô TÔ CÓ TỐT KHÔNG ?

Avata Phủ Ceramic ô tô sơn
Phủ Ceramic ô tô tạo và giữ cho sơn xe độ bóng cao.
Loi ich khi phu ceramic xe o to 3
Đánh bóng ô tô hiệu chỉnh các vết trầy xước trên sơn.
Loi ich khi phu ceramic xe o to 1

Nhờ hiệu ứng lá sen hạn chế bụi bẩn bám lên bề mặt sơn.

Loi ich khi phu ceramic xe o to 2
Giảm trầy xước nhẹ, quầng sơn khi rửa xe.

VIDEO PHỦ CERAMIC Ô TÔ TẠI AP CAR CARE

CHÀO THÁNG 04 - DÁN PHIM CHỐNG NÓNG, LÀM LẠNH THẬT SÂU

8
7
2
1
5
Gọi điện đặt lịch

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Xe của tôi nên phủ ceramic ô tô gói nào ?

– Chọn gói nào, giá phủ ceramic ô tô bao nhiêu phụ thuộc vào túi tiền và môi trường sử dụng xe của bạn. Dĩ nhiên phủ càng nhiều lớp thì xe càng bóng, bảo vệ càng tốt và độ bền cũng gia tăng theo. Đồng thời mức giá phủ ceramic ô tô cho từng size xe cũng sẽ khác nhau.

2. Xe tôi đã cũ, lớp sơn đã xuống màu theo thời gian, có nên phủ ceramic ô tô không ?

– Trong trường hợp này bạn nên đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn và phủ ceramic ô tô để bảo vệ ngay. Chắc hẳn bạn vẫn còn quý chiếc xe này nó đã cũ nhưng bạn vẫn giữ nó, bạn còn tiếc gì nữa.

3. Xe bị trầy xước một vài chỗ, có sơn tút luôn không ? PHỦ CERAMIC luôn thì thời gian bao lâu ?

– AP CAR CARE có dịch vụ TRỌN GÓI từ sơn tút cho tới đánh bóng, phủ ceramic ô tô. Thời gian sơn tút nhanh nhất trong một ngày, ngày hôm sau đánh bóng phủ ceramic ô tô, tùy theo gói lựa chọn mà giao động thêm 1 đến 2 ngày nữa. Tổng là từ 2 đến 3 ngày là bạn đã có con xe như mới.

4. Sao giá phủ ceramic ô tô lại cao hơn những chỗ khác ?

– Mức báo giá phủ ceramic ô tô ở mỗi trung tâm, địa điểm sẽ luôn khác nhau, bởi mỗi sản phẩm, dịch vụ đều KHÔNG ĐỒNG NHẤT về chất lượng. Sự khác biệt nằm ở NGUỒN GỐC CERAMIC, máy móc dụng cụ và thợ thi công dịch vụ.
– Ngoài ra chúng tôi là đơn vị nhập khẩu chính thức CERAMIC và các sản phẩm chăm sóc xe độc quyền từ USA chứ không phải mua qua bán lại như các đơn vị khác.

SẢN PHẨM liên quan

4.390.000 
4.290.000 
4.190.000 
3.280.000 
4.190.000 
4.890.000 
4.190.000 
3.490.000