PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỦ CERAMIC KÍNH Ô TÔ

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
1.600.000
SMALL
Loai xe 2
1.800.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.000.000
LARGE
Loai xe 4
2.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
2.600.000
SMALL
Loai xe 2
3.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.400.000
LARGE
Loai xe 4
3.800.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2,5 giờ

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
3.600.000
SMALL
Loai xe 2
4.200.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.800.000
LARGE
Loai xe 4
5.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
1.800.000
SMALL
Loai xe 2
2.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.200.000
LARGE
Loai xe 4
2.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
B3: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
3.000.000
SMALL
Loai xe 2
3.400.000
MEDIUM
Nhận tư vấn trực tiếp tại đây
Loai xe 3
3.800.000
LARGE
Loai xe 4
4.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2,5 giờ

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
B3: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
4.200.000
SMALL
Loai xe 2
4.800.000
MEDIUM
Loai xe 3
5.400.000
LARGE
Loai xe 4
6.000.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
B3: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
2.000.000
SMALL
Loai xe 2
2.200.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.400.000
LARGE
Loai xe 4
2.600.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 2 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
B3: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
3.400.000
SMALL
Loai xe 2
3.800.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.200.000
LARGE
Loai xe 4
4.600.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2,5 giờ

Bảo hành: 4 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
B3: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
4.800.000
SMALL
Loai xe 2
5.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
6.000.000
LARGE
Loai xe 4
6.600.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 3 giờ

Bảo hành: 6 năm – Bảo dưỡng: 3 th/lần

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: PHỦ CERAMIC KÍNH
 • CLAY bề mặt kính (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên kính)
 • TẨY Ố KÍNH toàn xe
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 1 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 2 LỚP
 • Phủ CERAMIC KÍNH – 3 LỚP
B3: VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
 • Giặt thảm sàn 
 • Hút bụi + Lau nội thất bằng DUNG DỊCH CHUYÊN DỤNG
 • Bảo dưỡng NHỰA ĐEN + LỐP XE

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ :

 • Bảo dưỡng lớp phủ Ceramic 3 tháng/lần.
 • Phủ lại miễn phí 10% diện tích/lần bảo dưỡng.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

Gọi điện đặt lịch

có nên phủ ceramic KÍNH ô tô không ???

CO NEN PHU CERAMIC KINH O TO 2

ẢNH HƯỞNG KHÍ HẬU

Tại Việt Nam, với “đặc sản” nắng mưa thất thường, bụi bẩn và các chất oxi hoá bám vào xe, làm bề mặt kính xuống cấp nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.

CO NEN PHU CERAMIC KINH O TO 1

Ố KÍNH TỰ NHIÊN

Ố kính là hiện tượng tự nhiên do nước mưa hoặc do nước giếng tại các điểm rửa xe thông thường không theo chuẩn Detailing.

PHỦ CERAMIC KÍNH Ô TÔ CÓ TỐT KHÔNG ?

Avata Phu Ceramic kinh o to 4

Tạo và giữ cho kính xe có độ bóng caonổi bật hơn so với xe cùng đời.

Avata Phu Ceramic kinh o to 5

Giảm hiện tượng ố kính xuống 70%. Giảm chi phí tẩy ố kính định kỳ.

Avata Phu Ceramic kinh o to 1

Hiệu ứng lá sen, chống bám nước, bụi. Cải thiện tầm nhìn khi đi trời mưa.

Avata Phu Ceramic kinh o to 2

Giảm trầy xước nhẹ, quầng kính do rửa xe. Giảm chi phí đánh bóng kính.

VIDEO PHỦ CERAMIC KÍNH Ô TÔ - AP CAR CARE

5b23c8e1311ced42b40d15

CHÀO THÁNG 02 - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

1 3
2 4
3 3
4 2
5 2
6 2
Gọi điện đặt lịch

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Xe của tôi nên phủ ceramic kính ô tô gói nào ?

– Chọn gói nào, giá PHỦ CERAMIC xe hơi bao nhiêu phụ thuộc vào túi tiền và nhu cầu sử dụng của bạn. Dĩ nhiên phủ càng nhiều lớp thì kính xe càng bóng, bảo vệ càng tốt và độ bền cũng gia tăng theo. Đồng thời mức giá PHỦ CERAMIC cho từng size xe cũng sẽ khác nhau.

2. Kính xe tôi đã cũ, kính cũng đã bị ố, có nên phủ ceramic kính ô tô không ?

– Trong trường hợp này bạn nên tẩy ố kính ô tô sạch đã rồi mới Phủ Ceramic kính. Chắc hẳn bạn vẫn còn quý chiếc xe này nó đã cũ nhưng bạn vẫn giữ nó, bạn còn tiếc gì nữa..

3. Kính xe bị trầy xước một vài chỗ, có đánh bóng kính luôn không ? Phủ ceramic kính ô tô luôn thì thời gian bao lâu ?

– AP CAR CARE có dịch vụ TRỌN GÓI từ đánh bóng kính đến Phủ Ceramic kính. Thời gian đánh bóng kính khá lâu, nhanh nhất trong một buổi, buổi tiếp theo PHỦ CERAMIC tùy theo gói lựa chọn thêm 1 buổi nữa. Tổng thời gian tầm 1 ngày là kính xe đã được bảo vệ cực kỳ tốt.

4. Sao giá phủ ceramic kính ô tô lại cao hơn những chỗ khác ?

– Mức báo giá PHỦ CERAMIC xe hơi ở mỗi trung tâm, địa điểm sẽ luôn khác nhau, bởi mỗi sản phẩm, dịch vụ đều KHÔNG ĐỒNG NHẤT về chất lượng.
Sự khác biệt nằm ở NGUỒN GỐC CERAMIC, máy móc dụng cụ và thợ thi công dịch vụ.
– Chúng tôi chỉ chuyên chăm sóc xe chứ không làm dạng dịch vụ đại trà như các tiệm rửa xe thông thường, thợ được đào tạo bài bản bởi các CHUYÊN GIA USA.
– Ngoài ra chúng tôi là đơn vị nhập khẩu chính thức CERAMIC và các sản phẩm chăm sóc xe độc quyền từ USA chứ không phải mua qua bán lại như các đơn vị khác. Cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ (Không cần lý do).

có thể bạn quan tâm

SẢN PHẨM liên quan

-3%
18.500.000 
-3%
18.500.000 
-2%
25.500.000 
-2%
25.500.000 
-2%
27.500.000 
-2%
24.500.000 
-2%
27.500.000 
-2%
26.500.000 
-2%
24.500.000 
-2%
27.500.000 
-2%
24.500.000 
-2%
28.500.000