Lõi súng vệ sinh nội thất 360

70.000 

Súng vệ sinh nội thất 360 ô tô không có bình chứa sẽ một phần nào đó giúp bạn thoải mái và thích thú cho công việc này, đây là dụng cụ vệ sinh ô tô chuyên dụng

Phụ kiện súng vệ sinh nội thất 360
Lõi súng vệ sinh nội thất 360

70.000