HUD T900 Hiển thị tốc độ trên kính lái ô tô

1.800.000 

HUD T900 hiển thị tốc độ trên kính lái ô tô là công nghệ giúp hiển thị các thông tin vận hành trên kính lái, đúng tầm mắt quan sát của tài xế mà không đánh mắt xuống nhìn bảng đồng hồ.

HUD T900 HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI
HUD T900 Hiển thị tốc độ trên kính lái ô tô

1.800.000