PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOÁ NHỰA LÒNG VÈ Ô TÔ

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết bản cơ b dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
600.000/cái
SMALL
Loai xe 2
700.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
800.000/cái
LARGE
Loai xe 4
900.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng
CAO CẤP
Tiết Kiêm Mức 5 1
Loai xe 1
1.350.000/cái
SMALL
Loai xe 2
1.450.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
1.550.000/cái
LARGE
Loai xe 4
1.650.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 2
Loai xe 1
2.150.000/cái
SMALL
Loai xe 2
2.350.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
2.550.000/cái
LARGE
Loai xe 4
2.750.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1,5 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết bản cơ bản từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
700.000/cái
SMALL
Loai xe 2
800.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
900.000/cái
LARGE
Loai xe 4
1.000.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng
CAO CẤP
Tiết Kiêm Mức 5 1
Loai xe 1
1.450.000/cái
SMALL
Loai xe 2
1.550.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
1.650.000/cái
LARGE
Loai xe 4
1.750.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 2
Loai xe 1
2.350.000/cái
SMALL
Loai xe 2
2.550.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
2.750.000/cái
LARGE
Loai xe 4
2.950.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1,5 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết bản cơ b trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
800.000/cái
SMALL
Loai xe 2
900.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
1.000.000/cái
LARGE
Loai xe 4
1.100.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng
CAO CẤP
Tiết Kiêm Mức 5 1
Loai xe 1
1.550.000/cái
SMALL
Loai xe 2
1.650.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
1.750.000/cái
LARGE
Loai xe 4
1.850.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng
SIÊU CẤP
Tiết Kiệm 10% 2
Loai xe 1
2.550.000/cái
SMALL
Loai xe 2
2.750.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
2.950.000/cái
LARGE
Loai xe 4
3.150.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1,5 ngày

Bảo hành: 10 năm

Quy trình thực hiện
B1: THÁO, VỆ SINH LÒNG VÈ
 • Tháo lòng vè
 • Làm sạch nỉ lòng vè, PHƠI KHÔ
 • Làm sạch khung gầm lòng vè
B2: HOÁ NHỰA LÒNG VÈ
 • Phủ từng lớp keo hoá nhựa lòng vè
 • Tiếp tục phơi cho đến khi đông cứng lòng vè
B3: DÁN CÁCH ÂM HỐC BÁNH
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 1 lớp
 • Dán cách âm HỐC BÁNH – 2 lớp
B4: LẮP ĐẶT – BÀN GIAO XE
 • Lắp đặt lòng vè về nguyên bản ban đầu
 • Kiểm tra cuối và bàn giao xe cho Khách hàng

Ghi chú:

 • Mỗi model xe sẽ có 2 lòng vè trước/sau hoặc cả 4 lòng vè bằng nỉ, nên giá lòng vè được tính theo cái giúp phù hợp cho mọi loại xe. Bạn có thể tuỳ chọn số lượng và vị trí hoá nhựa lòng vè bạn muốn làm.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

GIÚP LÒNG VÈ CỨNG CÁP, BỀN BỈ THEO THÁNG NĂM

BỊ XỆ, RÁCH

Lòng vè bằng nỉ sau một thời gian sử dụng thường bị XỆ, hoặc bị RÁCH

CỨNG CÁP HƠN

Sau khi hóa nhựa, lòng vè trở nên cứng cáp giống NHỰA, bền bỉ hơn rất nhiều lần.

BẢO VỆ HỐC BÁNH

Tránh bị bùn đất bám dính trong hốc bánh, chống SÉT, chông GỈ

CHÀO THÁNG 02 - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

1 3
2 4
3 3
4 2
5 2
6 2
Gọi điện đặt lịch Nhận tư vấn trực tiếp tại đây

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Để lòng vè nỉ như zin dùng thì có sao không ?
Câu trả lời là không vấn đề gì hết nha các bạn. Tuy nhiên lòng vè nỉ độ bền không cao, dễ dàng bị mềm, rủ xuống chỉ sau 1 mùa mưa bạn sử dụng gây mất thẩm mĩ và an toàn khi lái xe.
Chính vì lý do đó nên chúng ta nên hoá nhựa lòng vè giúp lòng vè cứng vững hơn và bền bỉ hơn với điều kiện và đường xá tại Việt Nam chúng ta.
2. Hoá nhựa lòng vè có ảnh hưởng gì đến kết cấu hay bảo hành không ?

Hoàn toàn không nha các bạn, bạn hãy nghĩ đơn giản hoá nhựa lòng vè là chúng ta sẽ biến một cái lòng vè bằng nỉ giờ nó cứng lại như một cái lòng vè nhựa và được lắp đặt lại đúng vào vị trí cũ. Không phải đục chế hay thay thế bất kỳ một thiết bị gì trên xe.

3. Khác biệt của các gói dịch vụ là như thế nào ?
 • Gói phổ thông: chúng ta sẽ chỉ hoá nhựa lòng vè từ nỉ sang nhựa nhờ keo chuyên dùng chịu được nhiệt độ cao và không gây cháy.
 • Gói cao cấp: lòng vè sau khi được hoá nhựa sẽ được dán một lớp cách âm, giúp tăng cường khả năng cách âm của hốc bánh xe từ 10% đến 20% giảm ồn 3 tiếng ồn chính: tiếng ma sát của lốp với mặt đường, tiếng gió từ gầm xe, tiếng động cơ.
 • Gói siêu cấp: sẽ được làm như gói cao cấp, ngoài ra được bổ sung thêm 2 lớp cách âm nữa được dán vào khung gầm xe để tăng cường thêm độ hiệu quả cách âm từ 30% đến 40%.

SẢN PHẨM liên quan

3.280.000 
3.490.000 
4.190.000 
5.790.000 
4.390.000 
4.290.000 
4.190.000 
4.890.000