PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐÁNH BÓNG XE Ô TÔ

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

cơ bản
Hotline 1
Loai xe 1
1.200.000
SMALL
Loai xe 2
1.600.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.000.000
LARGE
Loai xe 4
2.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 6+ giờ

Bảo hành độ bóng: 2 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
1.400.000
SMALL
Loai xe 2
1.900.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.400.000
LARGE
Loai xe 4
2.900.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 7+ giờ

Bảo hành độ bóng: 4 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
1.600.000
SMALL
Loai xe 2
2.200.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.800.000
LARGE
Loai xe 4
3.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 6 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
1.600.000
SMALL
Loai xe 2
2.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.400.000
LARGE
Loai xe 4
2.800.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 6+ giờ

Bảo hành độ bóng: 2 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
1.800.000
SMALL
Loai xe 2
2.300.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.800.000
LARGE
Loai xe 4
3.300.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 7+ giờ

Bảo hành độ bóng: 4 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
2.000.000
SMALL
Loai xe 2
2.600.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.200.000
LARGE
Loai xe 4
3.800.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 6 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

CƠ BẢN
Hotline 1
Loai xe 1
2.000.000
SMALL
Loai xe 2
2.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
2.800.000
LARGE
Loai xe 4
3.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 6+ giờ

Bảo hành độ bóng: 2 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
2.200.000
SMALL
Loai xe 2
2.700.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.200.000
LARGE
Loai xe 4
3.700.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 7+ giờ

Bảo hành độ bóng: 4 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
2.400.000
SMALL
Loai xe 2
3.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
3.600.000
LARGE
Loai xe 4
4.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 8+ giờ

Bảo hành độ bóng: 6 tháng

Quy trình thực hiện

B1: RỬA XE CHĂM SÓC

B2: ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT không đánh bóng 
 • XỬ LÝ VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng XÓA VẾT XƯỚC cục bộ 
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG
 • Đánh bóng TẠO ĐỘ BÓNG SÂU + XÓA QUẦNG
B3: BẢO DƯỠNG
 • Phủ SONUS BẢO DƯỠNG SƠN
 • Phủ SONUS NANO 
 • Phủ SONUS NANO ION+

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các xe màu xanh, đỏ, cam, hoặc màu tối giá sẽ được nâng lên 1 Size, do độ chi tiết tăng lên, thời gian lâu hơn.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

Nhận tư vấn trực tiếp tại đây

CÓ NÊN ĐÁNH BÓNG Ô TÔ HIỆU CHỈNH SƠN ?

Nguyen nhan Danh bong son 2

LOẠI BỎ VẾT TRẦY, XƯỚC

Xử lý hoặc có thể xoá các vết trầy xước nhẹ làm tăng tính thẩm mỹ của xe.

Nguyen nhan Danh bong son 1

LẤY LẠI VẺ ĐẸP NGUYÊN BẢN

Mang lại cho xế cưng vẻ ngoài bóng bấy, đẹp đẽ như ngày đầu mới mua xe.

Nguyen nhan Danh bong son 3

CÂN BẰNG – HIỆU CHỈNH SƠN

Xử lý quầng xoáy do chăm sóc xe không đúng cách. Giúp lấy lại độ bóng như mới.

Nguyen nhan Danh bong son 4

XỬ LÝ LỖI DA CAM

Xử lý lỗi da cam trên bề mặt sơn, cân bằng độ bóng toàn xe giúp xe có độ bóng hoàn hảo như gương.

TẠI SAO CẦN ĐÁNH BÓNG Ô TÔ ĐỊNH KỲ ?

Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Với thời tiết và khí hậu tại Việt Nam, xế cưng luôn phải chịu tác động từ nhiều yếu tố như: Bụi bẩn, chất oxy hoá, mưa gió,… Tình trạng này diễn ra khá thường xuyên, khiến lớp sơn bên ngoài bị ăn mòn, gây ảnh hưởng lớn đến diện mạo của xe.

Xoá các vết trầy xước nhẹ

Các vết trầy xước nhẹ, va quẹt nhẹ nhàng không thể tránh khỏi, cộng thêm quá trình rửa xe không đúng cách… Từ đó, xế sang mất đi vẻ đẹp bên ngoài cũng như giảm giá trị của một chiếc xe hơi đắt tiền.

Thay đổi Quan niệm cũ

Bảo quản xe trong nhà xe, trong nhà và thường xuyên lau chùi, vệ sinh thì xe sẽ luôn sạch sẽ, bóng loáng. Sự thật là điều đó hoàn toàn không đúng ! Dưới tác động của môi trường mỗi ngày một ít, sơn sẽ bị hao mòn dần cần được chăm sóc định kỳ.

CHÀO THÁNG 04 - DÁN PHIM CHỐNG NÓNG, LÀM LẠNH THẬT SÂU

8
7
2
1
5
Gọi điện đặt lịch

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Có nên đánh bóng ô tô ?

– Theo TIÊU CHUẨN đánh bóng ô tô của USA thì xe cần đánh bóng chăm sóc 3 LẦN/ NĂM, để giữ nước sơn luôn như mới.
– DẤU HIỆU nhận biết Ô TÔ cần đánh bóng ô tô là: bề mặt sơn xuất hiện những VẾT XƯỚC nhỏ li ti, bề mặt sơn SẠM NHÁM, XUỐNG MÀU, bị dính BỤI SƠN, nhựa đường, sơn bị DA CAM.
– Ngoài ra sau khi đánh bóng nên phủ ceramic ô tô bảo vệ độ bóng giúp giữ độ bóng lâu dài hơn mà không cần phải đánh bóng ô tô thường xuyên.

2. Xe của tôi nên đánh bóng ô tô gói nào ?

– Nếu như XE của bạn chưa đánh bóng ô tô lần nào hoặc xe MỚI MUA, thì bạn nên sử dụng ĐÁNH BÓNG GÓI SIÊU CẤP là đánh bóng HIỆU CHỈNH BỀ MẶT SƠN. Vì đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn sẽ giúp cho bề mặt sơn được HIỆU CHỈNH ĐỘ BÓNG ĐỒNG ĐỀU toàn xe để đạt độ bóng cân bằng và TỐT NHẤT ở mọi góc nhìn.
– Còn nếu XE của bạn đã đánh bóng ô tô hiệu chỉnh rồi, thì chỉ cần đánh bóng GÓI PHỔ THÔNG hoặc CAO CẤP định kỳ để giữ độ bóng lâu bền SAU MỖI 6 THÁNG.

3. Sự khác biệt giữa các gói đánh bóng ô tô ?

– Thời gian: GÓI SIÊU CẤP có thời gian chăm sóc LÂU HƠN do quy trình đánh bóng ô tô có NHIỀU BƯỚC chăm sóc hơn.
– Hóa chất: hóa chất sử dụng cho GÓI SIÊU CẤP CAO CẤP HƠN, bảo hành độ bóng 12 THÁNG (trên thị trường đánh bóng hiện nay đa phần KHÔNG BẢO HÀNH, vì không kiểm soát được CHẤT LƯỢNG).
– Kỹ thuật: BỀ MẶT SƠN được đánh bóng ô tô HIỆU CHỈNH về độ bóng cân bằng TOÀN XE để đạt độ ĐỒNG ĐỀU và TỐT NHẤT.

4. Sao giá đánh bóng ô tô lại cao hơn những chỗ khác ?

– Đánh bóng ô tô chăm sóc xe HOÀN TOÀN KHÁC với đánh bóng thông thường bên ngoài. Đánh bóng chăm sóc xe cần có quy trình RÕ RÀNG, thợ được đào tạo BÀI BẢN, SẢN PHẨM, DỤNG CỤ nhập khẩu CHUYÊN DỤNG cho từng bước trong quy trình đánh bóng chăm sóc xe.
– Với đánh bóng ô tô chuẩn detailing chỉ sử dụng MÚT đánh bóng và quy trình CHUẨN QUỐC TẾ, KHÔNG GÂY HAO MÒN SƠN, nhưng cần thời gian LÂU HƠN, chăm sóc KỸ HƠN nên ĐỘ BÓNG BỀN hơn rất nhiều lần.

SẢN PHẨM liên quan

3.490.000 
4.190.000 
4.290.000 
4.390.000 
4.190.000 
3.280.000 
4.890.000 
4.890.000