PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐÁNH BÓNG ĐÈN PHA XE Ô TÔ

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
200.000/cái
SMALL
Loai xe 2
250.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
300.000/cái
LARGE
Loai xe 4
350.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 giờ

Bảo hành: 3 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
350.000/cái
SMALL
Loai xe 2
400.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
450.000/cái
LARGE
Loai xe 4
500.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 6 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
450.000/cái
SMALL
Loai xe 2
500.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
550.000/cái
LARGE
Loai xe 4
600.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 12 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
250.000/cái
SMALL
Loai xe 2
300.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
350.000/cái
LARGE
Loai xe 4
400.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 giờ

Bảo hành: 3 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
400.000/cái
SMALL
Loai xe 2
450.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
500.000/cái
LARGE
Loai xe 4
550.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 6 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
500.000/cái
SMALL
Loai xe 2
550.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
600.000/cái
LARGE
Loai xe 4
650.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 12 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
300.000/cái
SMALL
Loai xe 2
350.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
400.000/cái
LARGE
Loai xe 4
450.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 giờ

Bảo hành: 3 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
CAO CẤP
Hotline 1
Loai xe 1
450.000/cái
SMALL
Loai xe 2
500.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
550.000/cái
LARGE
Loai xe 4
600.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 6 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp
SIÊU CẤP
Hotline 2
Loai xe 1
550.000/cái
SMALL
Loai xe 2
600.000/cái
MEDIUM
Loai xe 3
650.000/cái
LARGE
Loai xe 4
700.000/cái
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Bảo hành: 12 tháng

Quy trình thực hiện
++ B1: RỬA XE CHĂM SÓC 
 
B2: ĐÁNH BÓNG ĐÈN
 • CLAY bề mặt đèn (TẨY TẾ BÀO CHẾT trên đèn)
 • Che chắn toàn bộ các CHI TIẾT xung quanh đèn
 • XỬ LÝ XƯỚC trên bề mặt đèn
 • XỬ LÝ lớp nhựa bị OXI HOÁ mặt ngoài
 • XỬ LÝ TINH bề mặt đèn 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG CÂN BẰNG 
 • Đánh bóng nhựa TẠO ĐỘ BÓNG MỊN

B3: PHỦ CHẤT BẢO VỆ

 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 1 lớp
 • Phủ chất BẢO VỆ đèn – 2 lớp

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ đánh bóng đèn pha ô tô.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

TẠI SAO CẦN ĐÁNH BÓNG ĐÈN PHA Ô TÔ ?

Tai sao can danh bong den pha o to 3

XUỐNG CẤP TỰ NHIÊN

Thời tiết nắng mưa nhiều, làm oxi hoá lớp chống UV phủ bên ngoài gây mờ đục đèn; hoặc do quá trình chăm sóc và bảo dưỡng không đúng cách.

Tai sao can danh bong den pha o to 1

KHẢ NĂNG CHIẾU SÁNG

Theo thời gian, lớp nhựa cấu tạo đèn pha bị oxy hoá, dễ bị ngả vàng và đục, đèn pha tối dần lặng thầm gây nguy hiểm khi vận hành xe vào ban đêm.

Tai sao can danh bong den pha o to 2

DIỆN MẠO CỦA XE

Đèn pha ô tô còn thể hiện đẳng cấp của một chiếc xe, công nghệ được sử dụng, phong cách thiết kế, mà còn mang tính thẩm mỹ giúp nhận diện xe từ xa.

CÔNG NGHỆ ĐÁNH BÓNG đèn pha Ô TÔ TẠI AP CAR CARE

Loi ich danh bong den pha o to 3

XOÁ VẾT XƯỚC

Những vết xước do va chạm hay quầng xoáy có thể xử lý triệt để.

Loi ich danh bong den pha o to 4

HẾT Ố VÀNG

Loại bỏ nhanh chóng lớp ố vàng trên bề mặt đèn pha ô tô.

Avata Đánh bóng đèn pha ô tô

TĂNG TÍNH THẨM MỸ

Đánh bóng đèn pha ô tô như mới, xe mới hẳn ra là chắc chắn.

Loi ich danh bong den pha o to 5

CHI PHÍ THẤP

Chi phí vô cùng hợp lý so với việc phải thay cặp đèn mới.

CHÀO THÁNG 04 - DÁN PHIM CHỐNG NÓNG, LÀM LẠNH THẬT SÂU

8
7
2
1
5
Gọi điện đặt lịch Nhận tư vấn trực tiếp tại đây

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Đánh bóng đèn pha ô tô có làm hư hại gì không ?

– Hoàn toàn không, đó chỉ là một quy trình chăm sóc xe nhằm mục tiêu phục hồi độ sáng và trong của đèn. Giúp loại bỏ lớp nhựa đã bị oxi hóa ở lớp mặt ngoài của đèn, đèn sáng và bóng đẹp trở lại như mới.

2. Bao lâu thì phải đánh bóng đèn pha ô tô lại một lần ?

– Thông thường sau 10.000km hoặc 6 tháng chúng ta nên kiểm tra và đánh bóng đèn pha ô tô.

– Sau khi đánh bóng đèn pha ô tô nhưng ánh sáng vẫn chưa được cải thiện, lúc đó bạn nên quan tâm đến việc thay thế bóng đèn công suất cao hơn hoặc độ đèn pha led cho ô tô để đủ ánh sáng đi đường an toàn hơn.

SẢN PHẨM liên quan

Màn hình Android

Android Box Gotech

7.000.000 

Màn hình Android

Android Box Bravigo

6.500.000 

Màn hình Android

Android Box Sunny

6.500.000 
13.800.000 
11.500.000 
10.500.000 

Màn hình Android

MÀN HÌNH ANDROID ESSON E

5.500.000