PHÂN HẠNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÁCH ÂM HỐC BÁNH XE Ô TÔ

HÃY CHỌN PHÂN KHÚC XE CỦA BẠN

cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc PHỔ THÔNG là các xe thương hiệu phổ thông và có giá bán niêm yết dưới 1,5 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
3.200.000
SMALL
Loai xe 2
3.600.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.000.000
LARGE
Loai xe 4
4.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
CAO CẤP
Cach Am Chong On O To 1
Loai xe 1
6.200.000
SMALL
Loai xe 2
6.600.000
MEDIUM
Loai xe 3
7.000.000
LARGE
Loai xe 4
7.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1,5 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
SIÊU CẤP
Cach Am Chong On O To 2
Loai xe 1
9.200.000
SMALL
Loai xe 2
9.600.000
MEDIUM
Loai xe 3
10.000.000
LARGE
Loai xe 4
10.400.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc TRUNG LƯU là các xe thương hiệu cao cấp, hoặc có giá bán niêm yết từ 1,5 đến 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
3.600.000
SMALL
Loai xe 2
4.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.400.000
LARGE
Loai xe 4
4.800.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
CAO CẤP
Cach Am Chong On O To 3
Loai xe 1
6.600.000
SMALL
Loai xe 2
7.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
7.400.000
LARGE
Loai xe 4
7.800.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1,5 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
SIÊU CẤP
Cach Am Chong On O To 4
Loai xe 1
9.600.000
SMALL
Loai xe 2
10.000.000
MEDIUM
Loai xe 3
10.400.000
LARGE
Loai xe 4
10.800.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
cÁCH PHÂN LOẠI PHÂN KHÚC

Các xe thuộc phân khúc THƯỢNG LƯU là các xe thương hiệu xe sang có giá bán niêm yết trên 3 tỷ được chia thành 4 loại size như sau:

Loai xe 1

SMALL

Loai xe 2

MEDIUM

Loai xe 3.1

LARGE

Loai xe 4

X-LARGE

PHỔ THÔNG
Hotline 1
Loai xe 1
4.000.000
SMALL
Loai xe 2
4.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
4.800.000
LARGE
Loai xe 4
5.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
CAO CẤP
Cach Am Chong On O To 5
Loai xe 1
7.000.000
SMALL
Loai xe 2
7.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
7.800.000
LARGE
Loai xe 4
8.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 1,5 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN
SIÊU CẤP
Cach Am Chong On O To 6
Loai xe 1
10.000.000
SMALL
Loai xe 2
10.400.000
MEDIUM
Loai xe 3
10.800.000
LARGE
Loai xe 4
11.200.000
X-LARGE

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Bảo hành: Trọn đời

Quy trình thực hiện

B1: VỆ SINH BÁNH XE (<10.000 Km)

 • THÁO BÁNH ra khỏi xe 
 • Phủ xà bông TRUNG TÍNH PH = 7 làm mềm vết bẩn
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 1 
 • Phủ vệ sinh hốc bánh TẨY CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU 
 • Vệ sinh TOÀN BỘ KHE KẼ LẦN 2
B2: CÁCH ÂM 4 HÓC BÁNH
 • Xì khô TOÀN BỘ các CHI TIẾT cần phủ 
 • Dán cách âm 1 LỚP  – GIẢM ỒN 20% 
 • Dán cách âm 2 LỚP  – GIẢM ỒN 40% 
 • Dán cách âm 3 LỚP  – GIẢM ỒN 60% 
 • LẮP ĐẶT các chi tiết trở về NGUYÊN BẢN

Ghi chú:

 • Dòng màu Xanh là được thực hiện
 • Dòng màu Đỏ là không được thực hiện trong quy trình.
 • Đối với các siêu xe có giá trị trên 10 tỷ, sẽ được cố vấn dịch vụ định giá do tính rủi ro của dịch vụ.

CAM KẾT:

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ

TẠI SAO CẦN CÁCH ÂM HỐC BÁNH XE Ô TÔ ?

Loi ich Cach am 4 hoc banh 4

ỒN TỪ BÁNH XE

Giảm ồn đáng kể từ bánh xe ma sát với đường gây ra, đặc biệt là sedan.

Tai sao can cach am 4 canh cua o to 2

Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

Tiếng ồn làm bạn căng thẳng và mệt mỏi khi lái xe.

Loi ich Cach am 4 hoc banh 1

QUA GỜ GIẢM TỐC

Qua gờ giảm tốc cứ như đấm bên tai.

Tai sao can cach am 4 canh cua o to 4

ÂM THANH TRÊN XE

Làm giảm chất lượng âm thanh khi nghe nhạc trên xe.

CÁC THÀNH PHẦN CẦN CÁCH ÂM CHỐNG ỒN Ô TÔ

Thanh phan cach am chong on tren o to
Khu vực gây tiếng ồnNguồn gốc của tiếng ồn
1. Hood – Nắp capoTiếng ồn từ động cơ
2. Wheel Arches – Hốc bánhTiếng ồn từ bánh xe với mặt đường
3. Door – CửaTiếng ồn phương tiện xung quanh
4. Floor – SànTiếng ồn rung động từ động cơ, truyền động
5. Roof – TrầnTiếng ồn khi trời mưa
6. Trunk – CốpTiếng ồn từ truyền động bánh sau

CÁC THÀNH PHẦN CẦN CÁCH ÂM CHỐNG ỒN Ô TÔ

C70ebe2c58d1848fddc09

CHÀO THÁNG 04 - DÁN PHIM CHỐNG NÓNG, LÀM LẠNH THẬT SÂU

8
7
2
1
5
Gọi điện đặt lịch Nhận tư vấn trực tiếp tại đây

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?

1. Giảm được bao nhiêu phần trăm độ ồn ?

Giảm được bao nhiêu phần trăm tùy thuộc vào số lượng lớp cách âm chống ồn, ở đây chính là gói dịch vụ bạn chọn.
– Ngoài ra để tiếng ồn trong ô tô xuất hiện khá nhiều chỗ, mỗi xe tiếng ồn sẽ khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm về cách âm 4 hốc bánh xe, cách âm nội thất ô tôcách âm khoang động cơ,… hoặc hãy gọi điện trực tiếp đến đến số 1900.25.25.26 để cố vấn tư vấn trực tiếp nhanh nhất và hiệu quả.

2. Thời gian làm bao lâu, có ảnh hưởng gì đến xe không ?

– Thời gian trung bình để làm 4 hốc bánh xe mất 24 giờ.
– Hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới xe mà còn tốt cho xe. Đầu tiên có tác dụng chống gỉ sét, thứ hai có tác dụng chống ồn.

3. Sao giá cách âm chống ồn ở đây cao thế ?
– Tại AP Car Care chúng tôi sở hữu những sản phẩm CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI trên thế giới. Sản phẩm được NHẬP KHẨU 100% và các thông tin rõ ràng về sản phẩm.
– Đây là sản phẩm CÁCH ÂM CHỐNG ỒN được nhập khẩu trực tiếp từ Ukraina.
     + Link nhà máy >>Click<<
     + Xem thông số kỹ thuật >>Click<<
     + BẢO HÀNH LÀ VĨNH VIỄN
CTK Premium 400

SẢN PHẨM liên quan

3.500.000 
3.500.000 
3.150.000 
1.500.000 
3.500.000 
2.200.000 
2.200.000 
2.500.000 
1.500.000 

Cảm biến áp suất lốp

BƠM LỐP Ô TÔ TỰ ĐỘNG STEELMATE PO5

1.200.000 
2.750.000 
3.000.000