AP CAR CARE TUYỂN DỤNG

Trang chuyên tuyển dụng của AP CAR CARE cho các Phòng truyền thông, Phòng marketing, phòng Sale các vi trí tuyển dụng liên tục: content marketing, video editor, sale, trưởng phòng,...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG - MARKETING

28-05-2018
Auto Perfect triển khai xây dựng phòng truyền thông - Marketing cho dự án chăm sóc xe hơi, để xây dựng và truyền tải các thông điệp tiếp cận nhanh, đúng đến khách hàng tiềm năng với quy trình vận hành và đội ngũ chuyên nghiệp.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN SEO WEBSITE

29-04-2018
Tuyển dụng chuyên viên SEO xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 2 chuyên viên SEO.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING

22-01-2018
Tuyển dụng chuyên viên Content marketing xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 10 chuyên viên content marketing.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR

29-01-2018
Tuyển dụng Chuyên viên VIDEO EDITOR xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 3 Chuyên viên VIDEO EDITOR.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - SALE

29-01-2018
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh - Sale, xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 2 chuyên viên kinh doanh - Sale.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

02-03-2018
Tuyển dụng chuyên viên Kế toán tổng hợp xây dựng phòng Tài chính. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 2 chuyên viên Kế toán tổng hợp.

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN CHĂM SÓC XE HƠI

29-01-2018
Tuyển dụng chuyên viên kỹ thuật thi công các dịch vụ chăm sóc xe hơi. Công việc phù hợp cho các bạn lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp, thu nhập tốt, được đào tạo chuyên nghiệp. Yêu cầu thái độ trung thực, cẩn thận, chịu khó,... mới phù hợp với chuyên viên kỹ thuật mà công ty đang tuyển dụng.